Veleposlaništvo RS London /Konzularne informacije /Sprememba stalnega / začasnega prebivališča /

SPREMEMBA STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb, Uradni list RS, št. 59/2006 - UPB1, 111/2007) je državljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo dolžan odjaviti stalno prebivališče pri pristojnem organu (upravni enoti oz. notranji organizacijski enoti za upravne notranje zadeve) in navesti točen naslov v tujini (država, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka). Če tega podatka ob odjavi ne pozna v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS. Točen naslov v tujini je tudi zagotovilo, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov. 

Če se preselite, je treba spremembo javiti veleposlaništvu ali upravni enoti. 

Zakon pa omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja RS. Ta pride v poštev, ko posameznik namerava odpotovati z območja RS za več kot 3 mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 17. člena Zakona o prijavi prebivališča (prijava začasnega prebivališča traja največ do 4 leta). Tudi v tem primeru mora posameznik odhod prijaviti pristojnemu organu, preden odpotuje, in navesti točen naslov začasnega prebivališča v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za več kot 60 dni ali z namenom, da bo v Sloveniji spet stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.

Spremembo prebivališča je mogoče spremeniti preko e-uprave, če imate digitalni elektronski podpis Sigen-ca.

 

SPREMEMBA PREBIVALIŠČA NA VELEPOSLANIŠTVU

Spremembo naslova lahko opravite osebno na veleposlaništvu ali preko elektronske pošte.

Spremembo prebivališča lahko opravite tako, da izpolnjen ter lastnoročno podpisan obrazec za prijavo stalnega prebivališča ali začasnega odhoda z območja RS (za odrasle osebe TUKAJ ali za otroke do 18. leta starosti TUKAJ) po elektronski pošti pošljete na consular.london(at)gov.si, skupaj s kopijo osebnega dokumenta. Ko bo sprememba opravljena, vam bomo po elektronski pošti poslali potrdilo o spremembi, originalno potrdilo pa lahko nato prevzamete osebno na veleposlaništvu kadarkoli v času uradnih ur konzularnega oddelka.

Če se želite osebno oglasiti na veleposlaništvu vas vljudno prosimo, da se za termin predhodno dogovorite na: consular.london(at)gov.si.  

Sprememba prebivališča je brezplačna.

SPREMEMBA NASLOVA V OSEBNIH DOKUMENTIH

Po zakonu ste ob spremembi stalnega prebivališča dolžni v 30 dneh spremeniti naslov tudi v osebnih dokumentih.

POTNI LIST

Spremembo naslova v potnem listu lahko opravite v kolikor imate za to v potnem listu še prostor. Spremembo lahko opravite na veleposlaništvu tako, da potni list oddate kadarkoli v času uradnih ur. Potni list bo nato poslan v Slovenijo, kjer bo sprememba opravljena, nato pa vrnjen na veleposlaništvo, kjer ga boste lahko prevzeli.

Postopek spremembe stalnega prebivališča v potnem listu je brezplačen, traja pa okrog 3 tedne.

Če za spremembo naslova v potnem listu nimate več prostora, je potrebno zaprositi za nov potni list. Vse informacije glede oddaje vloge so na voljo na naši spletni strani TUKAJ.

OSEBNA IZKAZNICA

Sprememba naslova na osebni izkaznici ni mogoča – zaprosite lahko le za izdajo nove osebne izkaznice. Vse informacije glede oddaje vloge so na voljo na naši spletni strani TUKAJ.