Veleposlaništvo RS London /Gospodarsko področje /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

Blagovna menjava med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom se konstantno povečuje v zadnjih petih letih. Združeno kraljestvo je 7. zunanjetrgovinski partner na področju storitev, 9. na področju investicij ter 19. na področju blaga. Vrednost skupne blagovne menjave je v letu 2018 prvič presegla eno milijardo in znašla 1.018 milijarde EUR, kar je 10% povečanje glede na leto 2017.

V spodnji tabeli so navedeni podatki o trgovinski menjavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom v zadnjih nekaj letih:

Blagovna menjava med Slovenijo in Združenim kraljestvom 2012-2018 (v 1.000 EUR):

Leto         Izvoz blaga     Uvoz blaga        Skupaj           Saldo           
2014467.010306.870773.880160.140
2015534.787351.125885.912183.662
2016533.936367.159901.095166.777
2017539.182382.679921.861156.503
2018574.635442.1491.016.784132.486
2019*442.403314.262756.665128.140

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno dec 2019)

 Vir: Statistični urad RS

 

Informacija glede strukture blagovne menjave med državama je dostopna tukaj.

V letu 2018 je storitvena menjava med državama znašala 409 mio EUR (+ 12 % povečanje v primerjavi z letom 2017). Od tega je izvoz znašal 207 mio EUR (+8 %), uvoz pa 203 mio EUR (+16 %). Na strani izvoza storitev prevladujejo potovanja, transport in ostale poslovne storitve. Na strani uvoza ostale poslovne storitve, telekomunikacijske, računalniške in IT storitve ter nadomestila za uporabo intelektualne lastnine.

ZK je 9. zunanjetrgovinski partner pri investiranju v RS. V 2018 so neposredne naložbe iz ZK dosegle 410,8 mio EUR (2017: 292,4 mio EUR).

Zabeležena je konstantna rast števila britanskih turistov in nočitev v RS. Leta 2018 je Slovenijo iz ZK obiskalo 163.997 oseb (+9 %), ki so opravili 470.587 prenočitev (+10 %).