Veleposlaništvo RS London /Gospodarstvo /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

Blagovna menjava med Slovenijo in Veliko Britanijo je v zadnjih dveh letih rasla po visoki, 19-odstotni stopnji. V letu 2011 se je tako z € 851,8 milijona že skoraj povsem približala rekordnemu letu 2007.

 

Tabela: Blagovna menjava med Slovenijo in Veliko Britanijo, v milijonih €     

 

2005

 

 

 

2006

 

 

 

2007

 

 

 

2008

 

 

 

2009

 

 

 

2010

 

 

 

2011

 

 

 

Izvoz

358

469

525

 471

378

450

494,4

Uvoz

236

302

347

 333

220

262

357,4

Skupaj

594

771

872

 804,5

598

712

851,8

Saldo

122

167

178

138

158

188

137

  Vir: SURS

 

V letu 2011 je poskočil predvsem slovenski uvoz iz Velike Britanije, in sicer za 35,5% na €357,4 milijona, dvignil pa se je tudi izvoz - za skoraj 10% na €494,4 milijona.

Britanske naložbe v Slovenijo so po podatkih Banke Slovenije konec leta 2010 znašale skupaj dobrih € 314 milijonov, kar pomeni, da so glede na leto poprej (€ 126 milijonov) poskočile za skoraj 150%. Velika Britanija je po podatkih za leto 2010 o tujih neposrednih vlaganjih v Sloveniji 8. najpomembnejša država. V letu 2010 se je povečal tudi obseg slovenskih vlaganj v VB, in sicer za 55% na skupaj € 7,9 milijona.

Izvoz storitev v VB je v letu 2010 dosegel €163 milijonov (v letu 2009 €158 milijonov), uvoz storitev pa €178 milijonov (v letu 2009 €182 milijonov).