Veleposlaništvo RS London /Gospodarsko področje /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

Blagovna menjava med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom se konstantno povečuje v zadnjih petih letih. Združeno kraljestvo je 7. zunanjetrgovinski partner na področju storitev, 10. na področju investicij ter 19. na področju blaga. V letu 2017 je blagovna menjava znašala 921 milijonov , kar je 2 % povečanje glede na leto 2016.

V spodnji tabeli so navedeni podatki o trgovinski menjavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom v zadnjih nekaj letih:

Blagovna menjava med Slovenijo in Združenim kraljestvom 2012-2018 (v 1.000 EUR):

Leto         Izvoz blaga     Uvoz blaga        Skupaj           Saldo           
2012460.134303.432763.566156.702
2013441.171388.356829.52752.815
2014467.010306.870773.880160.140
2015534.787351.125885.912183.662
2016533.936367.159901.095166.777
2017539.182382.679921.861156.503
2018485.495373.174858.669112.321

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2019)

 Vir: Statistični urad RS

 

Informacija glede strukture blagovne menjave med državama je dostopna tukaj.

V letu 2017 je storitvena menjava med državama znašala 366 mio € (+6 % povečanje v primerjavi z letom 2016). Od tega je izvoz znašal 191 mio € (+4 %), uvoz pa 175 mio € (+9 %). Pri izvozu storitev prevladujejo potovanja in transportne storitve, pri uvozu pa poslovne ter telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve.

ZK je 10. zunanjetrgovinski partner pri investiranju v RS. V 2017 so neposredne naložbe iz ZK dosegle 291 mio € (-3 % v primerjavi z 2016; lastniški kapital 291,2 mio € + imetje 87,0 mio € - obveznosti 88,1 mio €), neposredne naložbe Slovenije v ZK pa -0,9 mio € (lastniški kapital 6,1 mio € + imetje 6,5 mio € - obveznosti 13,5 mio €).

Zabeležena je konstantna rast števila britanskih turistov in nočitev v RS. 2017 je Slovenijo obiskalo 118.508 gostov iz ZK (+15,6 % več kot v 2016), ki so ustvarili 334.821 nočitev (+13 %). Turisti iz ZK postajajo vse pomembnejši in trenutno predstavljajo 3,48 % delež vseh tujih turistov v Sloveniji, število prenočitev pa 4,14 % delež vseh nočitev tujih turistov.