Veleposlaništvo RS London /Konzularne informacije /Izdaja osebne izkaznice /

PERSONAL ID DOCUMENT

Application for ID may be filed at an administrative unit in Slovenia or at a diplomatic-consular representation of the Republic of Slovenia abroad. Citizens must apply in person, since in the process his or her identification and compliance of the attached photograph with the actual appearance is noted, and his or her signature is required.

 • Citizens with permanent or temporary residence outside Slovenia can lodge the application for the issue of a new ID at the diplomatic-consular representations abroad.

 • For the citizen younger than 3 years, the ID is issued with the validity of 3 years. For the citizen of age from 3 to 18 years, the validity of ID is 5 years. Citizens, who reached age of majority, can obtain an ID with the validity of 10 years.

By electronic mail consular.london(at)gov.si please request an appointment and we will offer you the first available date as soon as possible. Please indicate your full name, date and place of birth, and your place of residence.  We will verify the data and determine whether you can apply for the document or if you must update your vital statistics data first.

To be submitted:

Slovenian ID or passport; if you do not have one then a color ID and proof of Slovenian Citizenship. Your old ID will be annulled at the time of the application. The waiting time for a new ID is approximately 2 weeks.

Adequate consular fee:

 • Validity up to 3 years – for persons of age under 3 years of age: 44 EUR
 • Validity up to 5 years – for persons of age from 3 to 18 years: 60 EUR
 • Validity up to 10 years – for all persons of age of majority: 76 EUR

Consular fee has to be paid in cash.

Photographs (please consult the attached instructions accurately and warn the photographer about the requirements!)

 • Size of the photograph: 3,5 x 4,5 cm
 • Facial image shall not comprise more than 70% of the photograph (on all of the four sides has to be 3 to 5 mm of empty space from head to the edge)
 • The photograph can be black and white or color, the background light brown or light blue, in any case not white or dark blue
 • The person must not show his or her teeth
 • Head has to be leveled, nose in the middle of the photograph
 • Sharpness and contrast are important
 • Face has to be evenly brightened and without shadows
 • A persons, who wear glasses, must ensure that the frames do not cover eyes and that there is no visible reflection on the glasses
 • On the photos of children shall not be seen hands of parents or toys (the best way to photograph them is in lying position)
 • Best photograph for fair-haired or white-haired persons is black and white

More information is available at the Ministry of the Interior website.

IZDAJA OSEBNE IZKAZNICE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Republika Slovenija je v skladu z Zakonom o osebni izkaznici 01.03.2013 pričela sprejemati vloge za izdajo osebnih izkaznic (OI) tudi na diplomatsko konzularnih predstavništvih (DKP) Republike Slovenije v tujini. OI lahko državljani RS uporabljajo za prehod meje držav Evropske unije in Schengenskega prostora ter drugih držav, ki se s tem strinjajo.

OI ni dovoljeno dati, prodati ali posoditi drugi osebi ter je tudi ne zastaviti za zavarovanje neke koristi ali pravice.

Morebitno pogrešitev OI mora imetnik/zakoniti zastopnik v RS naznaniti pristojnemu organu najkasneje v 8 dneh, v tujini pa na DKP najkasneje v 30 dneh.

Državljani Republike Slovenije, ki v tujini prebivajo stalno ali začasno, lahko vlogo za izdajo OI vložijo pri DKP RS v tujini ali na upravni enoti v RS.

Veljavnost OI: državljanu Republike Slovenije, ki še ni dopolnil starosti 3 let, se izda OI z veljavnostjo 3 let, državljanu, staremu od 3 do 18 let, z veljavnostjo 5 let. Polnoletnemu državljanu do dopolnjenega 70 leta starosti se izda  OI z veljavnostjo 10 let, nad 70 let starosti pa državljani RS pridobijo trajno veljavno OI.

Takse: taksa (konzularna + za vlogo) se plača v gotovini ob vložitvi vloge na konzularnem oddelku in znaša:

- 65 GBP za OI z 10 letno ali trajno veljavnostjo,

- 38 GBP za OI s 3 letno veljavnostjo,
- 51 GBP za OI s 5 letno veljavnostjo,
- 32 GBP za OI z 1 letno veljavnostjo.
 

Vlogo je potrebno vložili osebno. Obrazec vloge bo izpolnil konzularni uslužbenec, stranka se na vlogo le podpiše s posebnim svinčnikom. Mladoletni otroci od dopolnjenega osmega leta starosti dalje se podpišejo tudi sami. Zajemanje prstni odtisov se pri vlogah za OI ne vrši.

Preko elektronske pošte na consular.london@gov.si zaprosite za termin. Predlagajte dan in uro med uradnimi urami. V kolikor termina ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega.

Prosimo, da navedete svoje polno ime, datum in kraj rojstva, ter naslov prebivališča. Podatke bomo preverili in tako ugotovili ali lahko za dokument zaprosite oziroma ali morate predhodno urediti vpis podatkov.

 

S seboj prinesite:

Osebni dokument Republike Slovenije – potni list ali osebno izkaznico. Stara osebna izkaznica bo ob vložitvi vloge praviloma uničena.

Fotografijo (prosimo natančno poglejte priložena navodila in fotografa opozorite na zahteve!):

- velikost fotografije: 3,5 x 4,5 cm
- obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih   straneh mora biti  3 do 5 mm praznega prostora od glave do roba
- slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro, nikakor pa ne belo ali temnomodro
- oseba ne sme kazati zob
- glava poravnana, nos na sredini slike
- ostrina in kontrast sta pomembna
- obraz enakomerno osvetljen in brez senc
- za osebe, ki nosijo očala (okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne sme biti vidnega odseva)
- pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)
- pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.

 

 

Več informacij najdete TUKAJ