Veleposlaništvo RS London /Kultura in jezik /Slovenski jezik /

SLOVENISTIČNI LEKTORATI

V okviru programa Slovenščina na tujih univerzah, ki povezuje 60 univerz po svetu in deluje v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, poteka učenje slovenskega jezika tudi v Londonu:

University College London
School of Slavonic and East European Studies
16 Taviton Street
London WC1H OBW

Predmeti na študijski ravni

Na študijski stopnji so študentom na voljo izbirni jezikovni predmet Slovene A off-track language module in izbirni vsebinski predmet Between the Alps and the Adriatic: Modern Slovene Culture and Literature na dodiplomski študijski stopnji (BA) ter izbirna jezikovna predmeta New Language: Slovene in Intermediate Language: Slovene na podiplomski študijski stopnji (MA).

Več informacij najdete TUKAJ

Študenti lahko pridobijo tudi štipendijo za 2-tedenski Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki vsako leto poteka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Večerni tečaji slovenščine

Slovenščino na začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni se je mogoče učiti tudi na izbirnih večernih tečajih, na katere se lahko vpišejo tudi zunanji slušatelji. Pouk je namenjen odraslim. Več informacij o večernih tečajih slovenščine na UCL SSEES lahko najdete TUKAJ

Za dodatne informacije se obrnite na učiteljico slovenskega jezika Majo Rančigaj Beneš: m.rancigaj(at)ucl.ac.uk

DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE

Tudi v šolskem letu 2021/22 poteka dopolnilni pouk slovenščine. Pouk je namenjen predšolskim in šoloobveznim otrokom (od 4. leta starosti dalje) s slovenskimi koreninami. Organizirata ga Zavod RS za šolstvo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Pouk začasno poteka na daljavo, in sicer v manjših skupinah. Na spletu se bodo s starejšimi učenci nadaljevalci srečevali ob ponedeljkih zvečer, z mlajšimi učenci pa ob sobotah dopoldne in zgodaj popoldne.

Za več informacij vas vabimo, da se obrnete na učiteljico slovenščine, Urško Rozman na e-naslov: u.rozman(at)gmail.com

Cilj dopolnilnega pouka je ohranjanje in razvijanje slovenščine pri Slovencih po svetu, krepitev njihove slovenske identitete, pripadnosti slovenskemu narodu in stikov z matično domovino.

TEČAJI IN SEMINARJI SLOVENSKEGA JEZIKA V SLOVENIJI

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem okviru.

V okviru svojega delovanja Center organizira tečaje slovenščine namenjeni vsem, ki jim slovenščina ni prvi jezik. Informacije o tečajih slovenščine, ki se razlikujejo po dolžini, intenzivnosti in vsebini lahko najdete TUKAJ