Veleposlaništvo RS London /Informacije o brexitu /

16. 09. 2019

Informacije o brexitu

Združeno kraljestvo bo iz EU izstopilo 31.01.2020. Obstaja možnost zakasnitve tega trenutka, a se je zaradi nejasnosti v zvezi s tem bolje ustrezno pripraviti že sedaj. V nadaljevanju sledijo pomembne informacije v zvezi z izstopom ZK iz EU, pri čemer so te razdeljene na štiri dele:

1. Pravice državljanov Republike Slovenije, živečih v EU, in njihovih družinskih članov,
2. Osebni dokumenti za vstop v ZK v primeru izstopa brez dogovora,
3. Položaj državljanov Republike Slovenije, ki bodo prišli v ZK po izstopu brez dogovora in bodo želeli v njem prebivati in
4. Uporabne povezave za ustrezno pripravo na izstop ZK iz EU.

 

1. PRAVICE DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE, ŽIVEČIH V EU, IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV

EU in Združeno kraljestvo sta dosegla načelni dogovor o zaščiti pravic državljanov EU v Britaniji in britanskih državljanov v EU po brexitu. Skladno s tem je ZK uveljavilo sistem posebne naselitvene sheme (Settlement Scheme) za državljane EU, EGS in Švice ter njihove družinske člane. V nadaljevanju je podrobneje opisan sistem:

 

A) ZA KOGA VELJA?

1. Državljane Republike Slovenije, ki nimajo državljanstva ZK in ki pred izstopom ZK iz EU živijo v ZK:

   a. osebe, ki nimajo dovoljenja za prebivanje za nedoločen čas ali za vstop za nedoločen čas, morajo vložiti vlogo v sistemu naselitvene sheme in izkazati vse pogoje,

   b. osebe, ki imajo dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas ali za vstop za nedoločen čas, morajo:

       -  vložiti vlogo v sistemu naselitvene sheme in niso zavezane k dokazovanju obdobja svojega prebivanja v ZK ali

       -  zaprositi za državljanstvo ZK (do 31.12.2020)

2. Družinske člane državljanov Republike Slovenije, ki nimajo državljanstva ZK in ki pred izstopom ZK iz EU živijo v ZK:

  a. v kolikor so družinski člani državljani ZK, jim za ohranitev pravic ni potrebno storiti ničesar,

  b. v kolikor so družinski člani državljani držav EU, EGS ali Švice, lahko samostojno vložijo vlogo v sistemu naselitvene sheme in izkažejo vse pogoje,

  c.  v kolikor družinski člani niso državljani ZK ali držav EU, EGS ali Švice, morajo po odobreni vlogi v naselitveni shemi državljana RS še sami vložiti vlogo kot družinski člani in si s tem zagotoviti ohranitev pravic.

 

SHEMA ZA DRŽAVLJANE RS IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE, KI NISO DRŽAVLJANI EU, VSI ŽIVEČI V ZK PRED IZSTOPOM ZK IZ EU

V zgoraj navedenih primerih se lahko državljani RS in njihovi družinski člani, ki niso državljani EU, živeči v ZK pred njegovim izstopom iz EU, prijavijo v naselitveno shemo za državljane EU in zaprosijo za pridobitev statusa, ki jim omogoča ohranitev njihovih pravic v ZK. V kolikor so družinski člani državljani EU, se lahko samostojno prijavijo v shemo, v kolikor je to potrebno za državo njihovega državljanstva.

 

B) MOŽNOSTI PRIDOBITVE STATUSOV IN NJIHOVI UČINKI

1. Državljan RS, ki je živel v ZK pred njegovim izstopom iz EU pet let (možne so prekinitve do največ 6 mesecev v vsakem koledarskem letu):

pridobil bo naselitveni status (Settled Status):
-  v ZK bo lahko prebival tudi v bodoče za nedoločen čas,
-  ohranil bo vse pravice v ZK (do dela, do storitev NHS, do študija in drugega izobraževanja, do javnih sredstev in do potovanja v druge države in nazaj v ZK),
-  otroci, ki se mu bodo rodili v ZK po vložitvi vloge za pridobitev statusa, bodo lahko postali ZK državljani,
-  status bo izgubil, v kolikor bo živel več kot pet let izven ZK po pridobitvi statusa.

2. Državljan RS, ki je živel v ZK pred njegovim izstopom iz EU manj kot pet let:

 pridobil bo prednaselitveni status (Presettled Status):
-  v ZK bo lahko prebival po pridobitvi statusa še največ pet let,
-  v tem času bo ohranil vse pravice v ZK (do dela, do storitev NHS, do študija in drugega izobraževanja, do javnih sredstev in do potovanja v druge države in nazaj v ZK),
-   otroci, ki se mu bodo rodili v ZK po vložitvi vloge za pridobitev statusa, bodo lahko pridobili prednaselitveni status,
-   status bo izgubil, v kolikor bo živel več kot dve leti izven ZK po pridobitvi statusa.

Pomembno: v trenutku, ko bo tak državljan v ZK izpolnil pogoje za pridobitev urejenega statusa, bo lahko zaprosil za pridobitev naselitvenega statusa.

3. Družinski član državljana RS, ki ni državljan EU:

v kolikor je bila odobrena vloga državljana RS, bo ohranil svoje pravice, ki jih ima do sedaj.

 

C) POSTOPEK VLOŽITVE VLOGE

Vložitev vloge je trenutno mogoča preko aplikacije za telefone z operacijskim sistemom android in preko spletne strani. Zaradi možnosti opraviti celoten postopek brez dodatnih korakov, je trenutno najlažja možnost uporaba aplikacije na telefonih z operacijskim sistemom android.

Za to potrebujete:
-  veljaven potni list ali biometrično dovoljenje za prebivanje (Biometrics residence permit),
-  dokazilo o neprekinjenem prebivanju in
-  za družinske člane državljanov RS:  dokazilo o razmerju z državljanom RS.

Rok za vložitev vloge v primeru izstopa ZK iz EU brez dogovora: 31.12.2020

 

2. OSEBNI DOKUMENTI POTREBNI ZA VSTOP V ZK V PRIMERU IZSTOPA BREZ DOGOVORA

Po podatkih britanskega notranjega ministrstva v primeru izstopa ZK iz EU brez dogovora kratkoročno ne bo prišlo do sprememb glede osebnih dokumentov. Državljani EU bodo za potovanje v ZK še naprej lahko uporabljali potni list, medtem ko se predvideva ukinitev uporabe osebnih izkaznic na mejnih kontrolah in za dokazovanje statusa s strani državljanov EU v letu 2020. Predvidoma pa se to ne bo zgodilo nemudoma v začetku leta. Takoj, ko bo več znanega o datumu ukinitve uporabe osebnih izkaznic, bo to tudi objavljeno na naši spletni strani.

 

3. POLOŽAJ DRŽAVLJANOV RS, KI BODO V ZK PRIŠLI PO ZK V PRIMERU IZSTOPA BREZ DOGOVORA IN BODO ŽELELI V NJEM PREBIVATI

ZK vlada je objavila nov sistem za EU državljane, ki bodo prišli v ZK po brexitu brez dogovora in bodo želeli v ZK prebivati. V kolikor bodo EU državljani želeli prebivati v ZK po 31.12.2020 in bodo v ZK prišli po izstopu ZK iz EU, bodo morali vložiti prošnjo za digitalno dovoljenje za EU državljane za 36-mesečno začasno prebivanje (European Temporary Leave to Remain visa/Euro TLR). Sicer bodo državljani brez tega dovoljenja, ki bodo prebivali po 31. 12. 2020, predmet postopkov za izgon iz države. Slednji postopek bo uporabljiv tudi za osebe, ki ne bodo pravočasno uredile svojega statusa znotraj naselitvene sheme ZK za državljane EU (EU Settlement Scheme).

Kljub izdanemu Euro TLR državljani EU ne bodo samodejno prejeli tudi dovoljenja za stalno prebivanje. Za to bodo morali zaprositi znotraj 36-mesečnega obdobja po izdanemu Euro TLR, pri čemer bo nov sistem za pridobitev dovoljenj za prebivanje za državljane EU stopil v veljavo leta 2021. Čas, ki ga bo oseba preživela v ZK od pridobitve statusa Euro TLR do vložitve vloge po novem sistemu, bo vštet v pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje (običajno je to 5 let neprekinjenega bivanja), možno pa je sklepati, da bo obdobje preživeto v ZK pred izdanim Euro TLR izgubljeno.

Sistem za pridobitev Euro TLR bo osnovan na trenutnem sistemu EU naselitvene sheme, kar pomeni, da bo status mogoče urediti na enake načine, kot je to mogoče urediti v sistemu naselitvene sheme. Postopek bo še enostavnejši, saj za pridobitev Euro TLR ni pogoja predhodnega bivanja v ZK in tega tako ne bo potrebno dokazovati.

 

4. UPORABNE POVEZAVE O BREXITU

Več informacij o shemi za državljane EU:
-  v slovenščini: https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.sl
-  v angleščini: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Več informacij o brexitu:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights_en