Veleposlaništvo RS London /Konzularne informacije /Sprememba imena in priimka /

Sprememba osebnega imena

Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka, ki je bilo posamezniku določeno ob rojstvu in se lahko spremeni na podlagi določenih družinsko pravnih razmerij (sklenitev zakonske/partnerske zveze, razveza ali razveljavitev zakonske/partnerske zveze, priznanje očetovstva, posvojitev) ali na podlagi prošnje polnoletnega državljana oziroma na podlagi prošnje zakonitih zastopnikov pri spremembi osebnega imena mladoletni osebi. Vlogo za spremembo osebnega imena je možno podati na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji in na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

SPREMEMBA OSEBNEGA IMENA Z ODLOČBO (za polnoletne osebe)

S prošnjo lahko zaprosite za spremembo:

• imena

• priimka

• celotnega osebnega imena oziroma imena in priimka hkrati.

Sprememba osebnega imena ni dovoljena osebam, obsojenim za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe.

Ob vsaki spremembi osebnega imena ste dolžni zamenjati identifikacijske dokumente.

 

Za oddajo vloge za spremembo osebnega imena potrebujete:

1. Izpolnjen in podpisan obrazec vloge

2. Potrdilo o nekaznovanosti (DBS check), ki mora biti overjeno z mednarodnim žigom Apostille. Za dokumente izdane v Združenem kraljestvu, overitev z Apostillo opravlja Legalisation office. Po naših informacijah je predhodno potrebno za overitev potrdila z Apostillo pridobiti overitev potrdila pri notarju ali odvetniku. Za več informacij se prosimo obrnite neposredno na Legalisation office. Potrdilo o nekaznovanju ne sme biti starejše od 3 mesecev.

3. Prevod potrdila o nekaznovanosti v slovenski jezik

4. Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)

 

Vlogo za spremembo osebnega imena lahko oddate na veleposlaništvu. Ob oddaji vloge je potrebno plačilo konzularne takse v višini 54,90€ (prb. 50 GBP). Plačilo je mogoče samo v GBP v gotovini.

Za termin oddaje vloge za spremembo osebnega imena lahko zaprosite po elektronski pošti na naslov consular.london(at)gov.si.

Dodatne informacije so na voljo TUKAJ.

Opozorilo: sprememba imena po angleškem pravu (z uporabo Deed Poll-a) ni veljavna v Sloveniji.